ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430145
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  430145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศิริพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Siripattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศิริพัฒนา
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
  0875638564
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  siri_001@yst1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำอ้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14:30:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา


นางสาวกาญจนา ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2