ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430146
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  430146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดวนบากน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banduanbaknoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดวน
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
   0-45750140
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  guthai6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำอ้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย


นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนบากน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน