ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430148
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  430148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansongpueai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสงเปือย
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   045-580580
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:25:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือย


นายอุทาน สิงห์ครุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2