ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430149
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  430149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบุ่งหวาย
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045979246
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  chnida111@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2