ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430150
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  430150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดตากล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Gudtakla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกุดตากล้า
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  45750157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/06/2483
อีเมล์ :
  ืn2fafon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเมืองเตย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:40:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดตากล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตากล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2