ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430151
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  430151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนขะยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONKHAYOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนขะยอม
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:17:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนขะยอม


นายบัญญัติ ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขะยอม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2