ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430152
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  430152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankudkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกุดกุง
ตำบล :
  กุดกุง
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045756767
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  bankudkungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 19:32:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดกุง


นายปัญญา สิงห์กาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2