ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430154
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  430154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่ามะเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  laomakhaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเหล่ามะเขียว
ตำบล :
  กุดกุง
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  457979229
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:47:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2