ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430158
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  430158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเวียงคำศิริ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawiangkhamsiri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาเวียง
ตำบล :
  กู่จาน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   045-737-806
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุกู่จาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:51:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ


นายทิชากร จังหวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2