ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430159
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  430159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Louehai Nongwang Chatayanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  เหล่าไฮ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุกู่จาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:59:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2