ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430160
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  430160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laohung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเหล่าหุ่ง
ตำบล :
  เหล่าไฮ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  016004139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม2468
อีเมล์ :
  presai0506@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:53:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2