ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430161
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  430161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudpeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกุดเป่ง
ตำบล :
  เหล่าไฮ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  0895842217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:53:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเป่ง


นายภูมิสยาม ฉายละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเป่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2