ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430163
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  430163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaprikdooponsim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านมะพริก
ตำบล :
  ทุ่งมน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2469
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งมน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 23:11:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม


นายธีระเดช ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2