ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430164
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  430164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนย่อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonyovitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านย่อ
ตำบล :
  ย่อ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4558-1080
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  yo.sch@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:03:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา


นายชุมพล ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน