ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430165
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  430165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kummoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำม่วง
ตำบล :
  ย่อ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045 -756989
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 21:38:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำม่วง


นายหมิ่ง ยวนยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2