ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430168
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  430168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งมน
ตำบล :
  ทุ่งมน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  Thungmonrr1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุสัมพันธ์ที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งมน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:09:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมน


นายทองสุข ชาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2