ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430169
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  430169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โซงเหล่าโป่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  songlaopowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโซง
ตำบล :
  ทุ่งมน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-45750030
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2463
อีเมล์ :
  P.denduang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งมน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:23:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา


นายปิยะ เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2