ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430170
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  430170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanlumpuk (wankru 2503)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลุมพุก
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4579-1086
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)


นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2