ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430171
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  430171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเขื่อนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khamkhueankaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลุมพุก
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4579-1096
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  kkk_school.@ thaimail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:52:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว


นายโสรจ สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน