ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430173
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  430173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  vootisakkululasuppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4575-0156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  vootisak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุมพุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:39:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์


นายวรศิลป โคตรมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน