ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430173
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  430173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wuttisakkururatuppatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4575-0156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  wuttisakkururatuppatam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:08:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์


นางนุตประวีณ์ พงษ์สะพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2