ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430174
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  430174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2478
อีเมล์ :
  khokklang14@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:18:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)


นางนงรักษ์ นรทีทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2