ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430176
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  430176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหล่งแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Langpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแหล่งแป้น
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  0862657442
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  langpan@thaimal.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุมพุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:56:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น


นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน