ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430177
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  430177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAOFAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเหล่าฝ้าย
ตำบล :
  ลุมพุก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4573-7826
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  laofayschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:07:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย


นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2