ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430180
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  430180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaennoinongloeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแคนน้อย
ตำบล :
  แคนน้อย
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045 737 812
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  kn.school2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุมพุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:24:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง


นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน