ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430181
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  430181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phontan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพนทัน
ตำบล :
  โพนทัน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
   0-4573-7813
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2454
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:44:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนทัน


นายวิทยา จักรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2