ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430182
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  430182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbandongcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงเจริญ
ตำบล :
  ดงเจริญ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  081-8782063
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2469
อีเมล์ :
  sompes199@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเจริญ


นายสมเพศ คามใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2