ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแหลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430184
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  430184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแหลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kamlham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำแหลม
ตำบล :
  ดงเจริญ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045750146
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  ouykayo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:32:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแหลม


นายจิระพล มะเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแหลม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2