ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430186
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  430186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเกลี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Numkling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำเกลี้ยง
ตำบล :
  โพนทัน
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35110
โทรศัพท์ :
  045762056
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  Kankong7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:14:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง


นายสัญญา แก้วศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน