ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430188
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  430188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naloolaotong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาหลู่
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
  45737816
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:56:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง


นายอมร แสนสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2