ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430189
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  430189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองเทา
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
  45737839
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2490
อีเมล์ :
  sopitapong @ chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:09:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเทา


นายบัญชา คำชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2