ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาอีด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430190
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  430190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลาอีด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  plaeed school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปลาอีด
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
  045-979-237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วบููรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:07:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลาอีด


นายประเวศ สานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาอีด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2