ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430193
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  430193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนดงแคนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchondongkaenyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงแคนใหญ่
ตำบล :
  ดงแคนใหญ่
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
   0-4577-1092
โทรสาร :
  0-4577-1092
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2469
อีเมล์ :
  dongkanyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงแคนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:50:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่


นายสุรพงษ์ แสวงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2