ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430194
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  430194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักบุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKBUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านผักบุ้ง
ตำบล :
  ดงแคนใหญ่
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
  0985859197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/12/2479
อีเมล์ :
  cchai1959@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงแคนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง


นายสมชาย วัฒนาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน