ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430195
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  430195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาถ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannatom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาถ่ม
ตำบล :
  ดงแคนใหญ่
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2487
อีเมล์ :
  natom088@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงแคนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาถ่ม


นายวันชัย บุญสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2