ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430196
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  430196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Boknoinongkannongpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบกน้อย
ตำบล :
  ดงแคนใหญ่
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
   0-4577-1113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2486
อีเมล์ :
  kamsing008@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงแคนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน


นายกิตติชัย ศิริเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2