ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430199
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  430199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำปักแฮด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhampakhad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาคำ
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  คำเขื่อนแก้ว
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35180
โทรศัพท์ :
   0910179369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  Nakham.Kh@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:12:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด


นางณัฏฐิณี สมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2