ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430232
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  430232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปอแดงโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPODAENGKHOKSAOAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปอแดง
ตำบล :
  บากเรือ
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  0844961832
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/04/2482
อีเมล์ :
  thanom05@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ราชนาวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บากเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด


นายปัณณธร บุญอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน