ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430232
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  430232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปอแดงโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPODAENGKHOKSAOAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปอแดง
ตำบล :
  บากเรือ
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  0933294652
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/04/2482
อีเมล์ :
  thanom05@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บากเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:11:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด


นายพรเทพ คำหินกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2