ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430235
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  430235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanfayadratniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านฟ้าหยาด
ตำบล :
  ฟ้าหยาด
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   0-4579-9096
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน 2462
อีเมล์ :
  anubanfayad2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:27:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม


นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2