ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430237
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  430237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมือดป่าตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuedpatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเหมือด
ตำบล :
  ฟ้าหยาด
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  083-3670497
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฟ้าหยาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:26:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง


นายสุริยา พิลาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน