ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430239
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  430239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mouangardphosri(krururadvichakom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านม่วง
ตำบล :
  ม่วง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  0872503365
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  thongpool01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:38:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)


นายวีระ คำอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2