ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430245
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  430245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหัวเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวเมือง
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   0-4576-1333
โทรสาร :
  0-4576-1333
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  hm_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองพระเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:47:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง


นางลักขณา แสงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน