ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430246
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  430246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดีนาอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nadeenaudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาดี
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   0-45761446
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:39:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2