ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430248
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  430248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองตุ
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  045979320
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2466
อีเมล์ :
  nongtu612@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองพระเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:53:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตุ


นายนายพิชัย เลาะหะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน