ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคูสองชั้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430249
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  430249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คูสองชั้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koosongchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคูสองชั้น
ตำบล :
  หัวเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  45750064
โทรสาร :
  045750064
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  yst1.go.th/koo
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองพระเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10:13:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคูสองชั้น


นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูสองชั้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน