ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430252
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  430252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคุ้ม
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  045979987
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2464
อีเมล์ :
  bankhoomschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุ้ม


นายรักเกียรติ ทองมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2