ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430254
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  430254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kumuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคุเมือง
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  0958266791
โทรสาร :
  ไม่มี
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  Ywiyiyasuehn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13 เมืองฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูเมือง


นางสาวธัชธัญญา ดำริวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2