ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลไว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430256
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  430256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพลไว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phonlawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพลไว
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   0-4597-9616
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพลไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลไว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2