ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430257
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  430257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phuehee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านผือฮี
ตำบล :
  ผือฮี
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/08/2466
อีเมล์ :
  Phuhee@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยาง ผือฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือฮี


นายนพดล ศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2