ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430259
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  430259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  puay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเปือย
ตำบล :
  ผือฮี
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  04575061
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ตุลาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยาง ผือฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือย


นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน