ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430260
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  430260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wrunchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเวินชัย
ตำบล :
  ผือฮี
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  045750062
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ตุลาคม 2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยาง-ผือฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:55:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)


นางลักขณา บุญแปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2